Endo Anal Ultrasound (EAUSG), bu amaçla özel olarak geliştirilmiş bir cihaz aracılığıyla gerçekleştirilen makat ultrasound’u dur. Pratik bir şekilde uygulanabilen, hastayı hiç rahatsız etmeyen, verdiği bilgiler ile bölge hastalıklarının tanısının konmasında büyük kolaylıklar sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.

Makat bölgesinin, karmaşık yapısı nedeniyle Genel Cerrahi Uzmanları arasında bile hastalıkların tanısının konmasında güçlükler yaşanmaktadır. Bu bağlamda görüntüleme yöntemlerine sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır. Makat Ultrasound’u (EAUSG) ile büyük abdest tutamamanın nedenleri, bu bölgedeki tümöral hastalıkların değerlendirilmesi, makat apsesi veya fistül gibi hastalıklarının tiplendirilmesi gibi işlemler yapılabilmektedir.   

Hastanın bu görüntüleme yöntemiyle değerlendirilmesi esnasında hiçbir şekilde radyasyona maruziyeti olmadığı gibi kısa süre içerisinde pratik bir şekilde hastalığının tanısı konulabilmektedir.