https://www.ilkersucullu.com.tr/uploads/site/prof-_dr-_ilker_sucullu.jpeg

 

Dernek Üyelikleri

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Türk Cerrahi Derneği

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

ESCP (European Society of Coloproctology)

Cerrahi Onkoloji Derneği

Ulusal Endoskopi - Laparoskopik Cerrahi Derneği

Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği

 

Özgeçmiş

Lise Mezuniyeti
Haziran 1989 Denizli Lisesi, DENİZLİ

Tıp Doktoru
Kasım 1996 GATA Askeri Tıp Fakültesi, ANKARA

Stajyer Tabiplik
Kasım 1996 – Kasım 1997 Stajyer Birlik Komutanlığı, ANKARA – SAMSUN

Revir Tabipliği (Zorunlu Hizmet)
Kasım 1997 – Kasım 1999 116. J. Er Eğitim Alayı, ÇANAKKALE

Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi
Aralık 1999 – Ocak 2004 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İSTANBUL

Genel Cerrahi Uzmanlığı
Şubat 2004 – Haziran 2005 Beytepe Asker Hastanesi, ANKARA

Hastane Baştabipliği – Genel Cerrahi Uzmanlığı
Temmuz 2005 – Şubat 2006 Şırnak Asker Hastanesi, ŞIRNAK

Genel Cerrahi Yardımcı Doçentlik
Şubat 2006 – Ocak 2011 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İSTANBUL

Observership in Advanced Colorectal Surgery
Kasım 2009 – Şubat 2010 Clevland Clinic Digestive Disease and Surgery Institute Department of Colorectal Surgery, Cleveland, USA

Cerrahi Onkoloji Yan Dal Uzmanlığı
Şubat 2012 – GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İSTANBUL

Genel Cerrahi Doçentlik
Ocak 2011 – Temmuz 2017 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İSTANBUL

Genel Cerrahi Profesörlüğü
Ağustos 2017 – Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL

Genel Cerrahi Profesörlüğü
Ocak 2020 – Medipol Üniversitesi, Pendik Hastanesi, İSTANBUL

Genel Cerrahi Profesörlüğü
Nisan 2023 - Prof. Dr. İlker Sücüllü (Özel Muayenehane)

 

 

Görevler

Kongre Görevleri

13. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
“Anal bölge girişimlerinde anestezi seçimi”, 18-22 Mayıs 2011, Antalya

13. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
“İnflamatuar barsak hastalıklarında yeni yaklaşımlar”, 18-22 Mayıs 2011, Antalya

18. Ulusal Cerrahi Kongresi
Abdominal Cerrahide Görüntüleme Yöntemleri Kursu – ERUS,23-27 Mayıs 2012, İzmir

9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi
İnteraktif Olgu Sunumları – Panelist, 19-23 Nisan 2013, Antalya

14. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
Vaka Tartışmaları – Panelist, 15-19 Mayıs 2013, Antalya

19. Ulusal Cerrahi Kongresi
Karşıt-Yandaş Görüş Oturumu: Hemoroidal Hastalık Cerrahisi, 16-20 Nisan 2014, Antalya

15. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
Cerrahlar için Radyolojik Görüntüleme ve Anorektal Pelvik Taban Eğitimi USG Kursu, 19-23 Mayıs 2015, Antalya

15. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
Nasıl Yapıyorum Paneli – Moderatörlük, 19-23 Mayıs 2015, Antalya

15. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
Selim Anorektal Hastalıklar Tartışmalı Paneli – Panelist, 19-23 Mayıs 2015, Antalya

20. Ulusal Cerrahi Kongresi
Olgular Eşliğinde Panel: Anüs ve Rektum Hastalıkları – Konuşmacı, 13-17 Nisan 2016, Antalya

16. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
Temel ve İleri Kolonoskopi Teknikleri Kursu -“Komplikasyonlardan kaçınma”, 16-20 Mayıs 2017, Antalya

16. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
Kolorektal Cerrahide Yeni Teknolojiler – “Görüntüleme sistemleri”, 16-20 Mayıs 2017, Antalya

17. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
Perianal apse ve fistüllerin haritalandırılması nasıl olmalı? EAUS, 9-13 Nisan 2019, Antalya

17. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
Fistül için LAFT mı VAAFT mı?, 9-13 Nisan 2019, Antalya

 

Seminer - Sempozyum - Kurs Görevleri

Meme Kanseri Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
“Memenin cerrahi anatomisi”, 31 Ekim 2008, İstanbul

9. Türk-Alman Endoskopi Günü
“Endoskopi workshop yöneticiliği”, 8 Haziran 2008, İstanbul

12. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
“Kolonoskopi uygulamaları workshop yöneticiliği”, 19-24 Mayıs 2009, Antalya

4. Kolo-Proktoloji & Stoma Terapi Sempozyumu
“Nüks perianal fistül”, 15-17 Nisan 2010, Adana

Anal İnkontinans ve Anal Manometre Uygulamaları Çalıştayı
“Anal manometre nedir? Anal manometre uygulamalarından neler bekliyorsunuz?, 4 Aralık 2010, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

Anal İnkontinans ve Anal Manometre Uygulamaları Çalıştayı
“Anal Manometre ve uygulamaları workshop eğitimciliği”, 4 Aralık 2010, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

Nutrisyon Günleri Toplantısı
“Cerrahi kliniğinde beslenmenin önemi”, 14 Nisan 2011, İstanbul

Kadında Ürodinami ve Kadında Anal Manometri Kursları
“Kadında anal manometrik anomalilere yaklaşım”, 7 Haziran 2011, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

Kadında Ürodinami ve Kadında Anal Manometri Kursları
“Anal manometre uygulaması eğitimciliği”, 7 Haziran 2011, Zeynep Kamil Hastanesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Anorektal Fizyoloji Kursu
“3 Boyutlu endoanal ultrasonografi”, 28-29 Ekim 2011, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Anorektal Fizyoloji Kursu
“3 Boyutlu endoanal ultrasonografi uygulama eğitimciliği”, 28-29 Ekim 2011, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Laparoskopik kolon ve rektum cerrahisi kursu
“Laparoskopi apendektomi”, 15-16 Aralık 2011, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Laparoskopik kolon ve rektum cerrahisi kursu
“Canlı Ameliyat”, 15-16 Aralık 2011, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, İlkbahar Sempozyumu “Pratik Uygulama Esasları”
Kronik Anal Fissür Tedavisinde Güncel Tedavi Seçenekleri, 13-15 Nisan 2012, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne

Yara Bakım Hemşireliği Kursu
“Stoma Tanımı, Çeşitleri, Endikasyonları, Komplikasyonları”, 3-5 Aralık 2012, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 4. Anorektal Fizyoloji ve Pelvik Taban Hastalıkları Kursu
“3D-Endoanal USG – Pratik Uygulama”, 18-19 Ocak 2013, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 2. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Olgular Eşliğinde Endoanal USG Kullanımı”, 23 Şubat 2013, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 9. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu
“Oturum Başkanlığı – Canlı Ameliyat”, 8-9 Mart 2013, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 10. Laparoskopi Kolorektal Cerrahi Kursu
“Laparoskopik kolorektal cerrahide temel kavramlar” “Canlı Ameliyat”, 28-29 Haziran 2013, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 3. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Olgular Eşliğinde Endoanal USG Kullanımı”, 21 Eylül 2013, Trabzon

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 6. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Olgular Eşliğinde Endoanal USG Kullanımı”, 14 Aralık 2013, Urfa

2. Kronik Yara ve Stoma Hemşireliği Kursu
Stomalı Bireylerde Oluşabilecek Kompilaksyonlar ve Yönetimi, 11-13 Mart 2014, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Benign Koloproktolojik Hastalıklar Sempozyumu
“Radyolojik tetkikler, Bağırsak temizliği, Antibiyotik tedavi ve Antibiyotik seçiminin önemi”, 9-11 Mayıs 2014, Hilton Oteli, Adana

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Anal Fissür Tedavisi”, 25 Ekim 2014, Uludağ Üniversitesi, Bursa

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Sonbahar Sempozyumu
“İnteraktif Olgu Sunumları”, 14-16 Kasım 2014, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 1. Robotik Kolorektal Cerrahi Kursu
“Canlı Amliyat-Yönetici”, 15 Aralık 2014, LIV Hastanesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 12. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Anal Fissür Tedavisi”, 21 Mart 2015, Onkoloji Hastanesi, Ankara

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 14. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu
Canlı Ameliyat – Moderatör, 27-28 Mart 2015, Koç Üniversitesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 15. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu
Lap Rektum Cerrahisi – Canlı Ameliyat – Moderatör, 16 – 17 Ekim 2015, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 5. Anorektal Fizyoloji ve Pelvik Taban Hastalıkları Kursu
“Fekal İnkontinansta Cerrahi Dışı Tedavi”, 14-15 Ekim 2016, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Rektum Kanserinde Güncel Tedaviler
“Rektum Kanserinin Lokal Evrelemesinde Endoanal USG”, 22 Ekim 2016, Koç Üniversitesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 17. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Hidradenitis Supurativa/Pruritis Ani Tedavisi”, 17 Aralık 2016, Başkent Üniversitesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 18. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Hidradenitis Supurativa/Pruritis Ani Tedavisi”, 4 Mart 2017, Mersin Üniversitesi, Mersin

Karadeniz Ülkeleri Kolorektal Kanser Konsensus ve Tarama Eğitimi Toplantısı
“Rektum Kanserinde Tedavi” Panelist, 24-25 Mart 2017, The Ankara Otel, Ankara

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 20. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Tromboze Hemoroid Tedavisi”, 4 Kasım 2017, Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 19. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu
Erken Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar, 10 -11 Kasım 2017, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 22. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Acil ve Sorunlu Vakalar”, 24 Şubat 2018, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kadavra Kursu
Sol Fleksura Mobilizasyonu, 26-27 Mart 2018, Acıbadem Üniversitesi İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Pelvik Taban Hastalıkları Kursu
“İzole Rektosel”, 8 Eylül 2018, Başkent Üniversitesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 24. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Hematolojik Sorunlarda Hemoroidal Hastalık Yönetimi”, 13 Ekim 2018, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Sonbahar Sempozyumu
“Eyvah Anastomoz Kaçağı Var! Cerrahı ve Hastayı Ne Bekliyor?”, 9-11 Kasım 2018, Koç Üniversitesi, İstanbul

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 25. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu
“Anal Fistülde Radyolojik Değerlendirme Neden ve Ne zaman?”, 24 Kasım 2018, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Temel Lap. Kolorektal Cerrrahi Kursu
“Sol Kolon Cerrahisi”, 14 Aralık 2018, Medtronic İnovasyon Merkezi, İstanbul

 

Yayınlar

Uluslararası Yayınlar

Comparison of emergency surgeries for obstructed colonic cancer with elective surgeries: Retrospective study
Sücüllü İ, Özdemir Y, Cuhadar M, Balta AZ, Yucel E, Filiz AI, Gulec B.
Pak Med Sci, 31, 1322-27, 2015.

MicroRNA expression profile in patients with stage II colorectal cancer: A Turkish referral center study
Tanoglu A, Balta AZ, Berber U, Ozdemir Y, Emirzeoglu L, Sayilir A, Sücüllü İ
Asian Pac J Cancer Prev, 16, 1851-55, 2015.

The effect of early warm plastic bag application on postoperative pain hemorrhodectomy: A prospective randomized controlled trial
Balta AZ, Ozdemir Y, Sücüllü İ, Filiz AI, Yücel E, Akın ML
Am Surg, 81, 182-86, 2015.

Endoanal ultrasonographic evaluation of un healed anal fissure after lateral internal sphincterotomy
Yücel E, Akın ML, Sücüllü İ, Filiz Aİ, Özdemir Y, Yıldız M
Bratislava Medical Journal, 114, 27-30, 2013.

New energy-based devices in laparoscopic splenectomy: Comparison of Ligasure alone or Ligasure and Ultracision together
Kurt Y, Yücel E, Filiz Aİ, Sücüllü İ, Akın ML
Surgical Practice, 16: 28-32; 2012.

Single incision laparoscopic cholecystectomy versus laparoscopic cholecystectomy: A prospective randomized study
Sinan H, Demirbaş S, Özer MT, Sücüllü İ, Akyol M
Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 22, 12-16, 2012.

Doppler guided hemorrhoidalartery ligation: Experience with 2 years follow up, The American Surgeon
Yılmaz İ, Sücüllü İ, Karakaş DO, Özdemir Y, Yücel E, Akın ML, Yıldız M
The American Surgeon, 78, 344-48, 2012.

The effects of suboptimal formalin fixation on DNA content of formalin fixed parafin embedded tissues
Küçükodacı Z, Haholu A, Sücüllü İ, Baloğlu H
Türkiye Klinikleri J Med Sci, 32, 74-9, 2012.

The effects of immunosuppressive agents on inflammatory response in septic rats
Filiz Aİ, Ozturk A, Kurt Y, Sücüllü İ, Akın ML, Yıldız M
Cent Eur J Med, 5, 983-90, 2010.

The rol of D-Lactate at differential diagnosis of acute appendicitis
Filiz Aİ, Aladağ H, Akın ML, Sücüllü İ, Kurt Y, Yücel E, Uluutku H
J Investigative Surg, 23, 218-23, 2010.

The effects of inguinal hernia repair on testicular function in young adults: A prospective randomized study
Sücüllü İ, Filiz Aİ, Sen B, Özdemir Y, Yücel E, Sinan H, Sen H, Dandin O, Kurt Y, Güleç B, Özyurt M
Hernia, 14, 165-69, 2010.

A comparasion of dexmedetomidine versus midazolam for sedation, pain and hemodynamic during colonoscopy under conscious sedation
Dere K, Sücüllü İ, Budak ET, Yeyen S, Filiz Aİ, Özkan S, Dağlı G
European Journal of Anaesthesiology, 27, 648-52, 2010.

Majör abdominal kanser cerrahisi uygulanan hastalarda total parenteral nutrisyon ve enteral immünonutrisyon karşılaştırılması
Gencer A, Özdemir Y, Sücüllü İ, Filiz Aİ, Yücel E, Akın ML, Yıldız M
Balkan Med J, 27, 404-10, 2010.

Platelet indices in patients with colorectal cancer
Karagöz B,Sücüllü İ,Sayan Ö, Bilgi O, Tuncel T, Filiz Aİ, Yücel E, Özgün A,
Erikçi AA, Alacacıoglu A, Kandemir EG
Cent Eur J Med,5, 365-368, 2010.

The survival effect of e-cadherin and catenins in colorectal carcinomas
Filiz Aİ,Senol Z,Sücüllü İ,Kurt Y, Demirbaş S, Akın ML
Colorectal Dis, 12, 1223-30, 2010.

Hospital experience, body image, and cosmesis after laparoscopic or open splenectomy
Canda AE, Sücüllü İ, Özsoy Y, Filiz Aİ, Kurt Y, Demirbaş S, İnan İ
Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 19, 479-83, 2009.

Body image and cosmesis after laparoscopic or open appendectomy
Sücüllü İ, Filiz Aİ, Canda AE, Yücel E, Kurt Y, Yıldız M
Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 19, 401-404, 2009.

The effects of LigaSure on the laparoscopic management of acute appendicitis.
Sücüllü İ, Filiz Aİ, Kurt Y, Yılmaz İ, Yıldız M
Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 19, 333-335, 2009.

Persistan high postoperative carcinoembryonic antigen in colorectal cancer patients – is it important?
Filiz Aİ,Sücüllü İ,Kurt Y, Karakaş DO, Güleç B, Akın ML
Clinics (Sao Paulo), 64, 287-294, 2009.

The comparison of the effects of different doses of levobupivacaine infiltration on wound healing
Dere K, Şen H, Teksöz E, Özkan S, Dağlı G, Sücüllü İ, Filiz Aİ, İpçioğlu OM, Küçükodacı Z
J Invest Surg, 22, 112-116, 2009.

Overlapping repair in patients with anal sphincter injury
Demirbaş S, Atay V, Sücüllü İ, Filiz Aİ
Med Princ Pract,. 17, 56-60, 2008.

The effect of octreotide on healing of injured colonic anastomosis with immediate postoperative intraperitoneal administration of 5-Fluorouracil
Çolak T, Dağ A, Türkmenoğlu O, Polat A, Cömelekoğlu U, Bağdatoğlu O, Polat G, Akça T, Sücüllü İ, Aydın S
Dis Col Rectum, 50, 660-669, 2007.

Influence of the c-erb B-2, nm23, bcl-2 and p53 protein markers on colorectal cancer
Demirbaş S, Sücüllü İ, Yıldırım S, Çelenk T
Turk J Gastroenterology, 17, 13-19, 2006.

 

Ulusal Yayınlar

Pruritis Ani
Yılmaz İ, Sücüllü İ
Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics, 9: 70-73; 2016.

Defekografi
Dandin O, Sücüllü İ
Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics, 8: 75-82; 2015.

Türkiye’de elektif kolorektal cerrahi öncesi cerrahların mekanik bağırsak temizliğine yaklaşımı
Mayır B, Ensari CÖ, Çakır T, Gündüz UR, Bülbüller N, OruçMT, Gültekin FA, Sücüllü İ
Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 25, 1-6, 2015.

Rektum kanserinde endorektal ultrasonografi ile yapılan evrelemenin, patolojik evreleme ile karşılaştırlması
Okul O, Yücel E, Balta AZ, Özdemir Y, Sücüllü İ, Filiz Aİ, akın ML
Gülhane Tıp Dergisi, 56: 223-27; 2014.

Perkütan endoskopik gastrostomi tecrübemiz: 64 olgunun değerlendirilmesi
Şenol Z, Karakaş DÖ, Yılmaz İ, Balta AZ, Özdemir Y, Kendirli T, Sücüllü İ
Van Tıp Dergisi, 20, 52-56, 2013.

Endoanal-Endorektal Ultrasonografi
Yücel E, Sücüllü İ
Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 23, 17-23, 2013.

Pilonidal hastalıkta cerrah tutum anketi sonuçları
Çolak T, Sücüllü İ, Sinan H, Şengül N, Terzi C
Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 21, 165-72, 2011.

Pilonidal sinüs hastalığı ile banyo yapma sıklığı arasındaki ilişki
Sinan H, Sücüllü İ, Filiz Aİ, Turnadere E, Şansal M, Akyol M, Demirbaş S
Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 20: 162-165; 2010.

Elektif splenektomilerde açık ve laparoskopik cerrahi sonuçlarımız
Harlak A, Sücüllü İ, Demirbaş S, Yiğit T, Özdemir Y, Filiz Aİ, Menteş Ö, Kılbaş Z, Yağcı G
Gülhane Tıp Dergisi, 51: 239-243; 2009.

The effect of thermal preconditioning and preoperative warming on healing of colonic anastomosis
Filiz Aİ, Kürkçü V, Sücüllü İ, Kurt Y, Aydın Y, Akın ML
Bakırköy Tıp Dergisi, 6, 59-64, 2010.

Genç hastalarda kolorektal kanserlerin klinik ve patolojik özelliklerinin değerlendirilmesi
Özdemir Y,Sücüllü İ, Filiz Aİ, Yücel E, Karagöz B, Ersöz N, Demirbaş S, Akın ML
Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 19: 168-171; 2009.

Fekal inkontinanslı hastalarımızın etiyolojik değerlendirilmesi
Yücel E, Sücüllü İ, Filiz Aİ, Kurt Y, Demirbaş S
İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 18, 124-128, 2008.

Anorektal bölge hastalıklarında transrektal ultrason kullanımı: Klinik deneyimlerimiz
Yücel E,Sücüllü İ,Filiz Aİ, Özdemir Y, Kurt Y, Demirbaş S, Akın ML
Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 19: 8-13; 2009.

Hepatoselüler kanserlerde perkütan etanol enjeksiyonu
Filiz Aİ, Sücüllü İ, Kurt Y, Pekkafalı Z
İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 18, 64-69, 2008.

Kolonoskopi öncesi barsak temizliğinde sodyum fosfat ve sennosid’in karşılaştırılması: Prospektif randomize çalışma
Sücüllü İ, Filiz Aİ, Okul O, Yücel E, Kurt Y, Akın ML
Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 18: 133-137; 2008.

Üriner inkontinansın anal inkontinans ile birlikteliğinin değerlendirilmesi
Yücel E, Sücüllü İ, Filiz Aİ, Muhçu M, Dündar Ö, Ateş F, Atay V
Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 39: 95-99; 2008

Hartmann Prosedürü: Uygulayalım mı?
Sücüllü İ, Demirbaş S, Yücel E, Filiz Aİ, Kurt Y, Akın ML
Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 17: 22-26; 2007.

 

Kitap Yazarlığı

İlker Sücüllü, Gökhan Giray Akgül (Kitap Bölüm Yazarlığı)
Kitap: Genel Cerrahi (Editör: Tamer Akça, Güldeniz Çakmak, Ali Uğur Emre)
Bölüm: Peritonitler, Karın içi apseler ve Abdominal Kompartman Sendromu
Ankara, 2019, 1. Baskı Akademisyen Tıp Kitapevi, s113-133, ISBN No: 978-605-278-633-4, 2019

Dursun Özgür Karakaş, İlker Sücüllü (Kitap bölüm çevirisi)
Kitap: Kolorektal Kanser Tanı ve Klinik Yönetimi (Editör: John H. Scholefield, Cathy Eng)
Bölüm: Adenomların değerlendirilmesi (Çeviri editörü: Ömer Alabaz)
Ankara, 2016, 1. Baskı, Akademisyen Tıp Kitapevi, s51-69, ISBN No:978-065-9942-67-6, 2016.

Levhi Akın,İlker Sücüllü (Çeviri Editörlüğü)
Kitap: Benign Anorectal Diseases (Editor: GA Santoro, GF Falco)
Benign anorektal hastalıklar endoanal ve endorektal ultrasonografi ile tanı ve yeni tedavi seçenekleri.
ISBN Numarası:978-605-4084-49-4
İstanbul, 2011; 1. baskı, Habitat Yayıncılık, s.43-91, ISBN No:978-605-88965-1-2,2011

İlker Sücüllü, Mehmet Yıldız (Kitaptan bölüm çevirisi)
Kitap: Benign Anorectal Diseases (Editor: GA Santoro, GF Falco)
Bölüm: Çıkım obstrüksüyonunun tedavisinde güncel kavramlar (Çeviri Editörü: ML Akın, İ Sücüllü)
İstanbul, 2011; 1. baskı, Habitat Yayıncılık, s.383-395, ISBN No:978-605-88965-1-2,2011

İlker Sücüllü, İbrahim Yılmaz (Kitaptan bölüm çevirisi)
Kitap: Benign Anorectal Diseases (Editor: GA Santoro, GF Falco)
Bölüm: anal fistüller için tedavi seçenekleri (Çeviri Editörü: ML Akın, İ Sücüllü)
İstanbul, 2011; 1. baskı, Habitat Yayıncılık, s.369-381, ISBN No:978-605-88965-1-2,2011

İlker Sücüllü (Kitap bölüm yazarlığı)
Kitap: Anorektal bölgenin selim hastalıkları (Editörler: Menteş, Bulut, Alabaz, Leventoğlu)
Bölüm: Retrorektal tümörler
İstanbul, 2011, 1. Baskı, TKRCD, s233-251, ISBN Numarası: 978-605-88965-1-2, 2011.