Laparoskopik cerrahi, karın içerisinin karbondioksit gazı verilerek genişletilmesini takiben, küçük deliklerden yerleştirilen port adı verilen ince borular ile öncelikle bir kamera sonrasında da işlem aletleri ile ekrana bakarak ameliyatların gerçekleştirilmesidir. Bu yöntemle ameliyat olan hastalar açık ameliyat olan hastalara göre ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı duymakta, daha kısa hastanede yatarak, daha erken işe dönebilmektedir. Aynı zamanda ameliyat sonrası dönemlerde görülen karın içi yapışıklıklar laparoskopik ameliyatlardan sonra çok daha az oranda görülmektedir. Bu önemli avantajları nedeniyle Laparoskopik Cerrahi’nin kullanıma girmesi sadece cerrahi alanında değil modern tıbbın tüm alanları içerisinde yaşanan gelişmelerden en önemlilerinden birisi olmuştur.

Başlangıç aşamasında tekniğin yeni öğreniliyor olması ve teknolojinin bu alandaki yetersizliği nedeniyle sınırlı sayıda ameliyat laparoskopik olarak yapılabiliyor iken günümüzde kanser ameliyatları gibi pek çok zorlu operasyonlar bu yöntemle yapılabilmekte ve laparoskopinin tüm avantajları bu sayede hastalara sunulabilmektedir.

Laparoskopik cerrahi özellikle bu alanda deneyimli ekipler tarafından gerçekleştirildiğindekanser ve kanser dışı hastalıklarının tedavisinde erken ve geç dönemde açık cerrahiye eş değer sonuçlar sağlamaktadır. Videolar bölümünde konuyla ilgili videoları görebilirsiniz.